Bài viết
Đề và đáp án minh họa môn tiếng Anh từ năm 2025
Bộ GDĐT công bố đề minh họa môn tiếng Anh của Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.
99 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
02/01/2024 09:16
Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2020 môn tiếng Anh
Cụ thể cấu trúc đề thi môn tiếng Anh năm 2020 với thời gian làm bài là 60 phút như sau:
47 lượt xem
1 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
12/03/2021 16:28
48 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
08/10/2019 10:53
48 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
12/09/2019 15:04
85 lượt xem
1 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
25/07/2019 13:21
45 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
17/07/2019 14:48
76 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
21/06/2019 10:57
40 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
19/06/2019 16:10
46 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
11/06/2019 10:50
48 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
10/06/2019 16:18
45 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
30/05/2019 09:54
86 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
08/05/2019 14:34
40 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
08/05/2019 09:42
228 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
06/05/2019 16:31
44 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
25/04/2019 16:04
49 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
10/04/2019 09:47
48 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
05/04/2019 11:51
50 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
28/03/2019 14:10
73 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
19/03/2019 14:41
51 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Trần Thị Ngân Giang
14/03/2019 14:49