Nâng cấp gói thi để được tham gia nhiều hơn.
Nâng cấp gói thi
Tất cả Toán Hóa Văn Sử Địa Anh Công cụ và tiện ích
* Đề thi: SỞ GD-ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-------------Đề thi có 02 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA -LẦN 1NĂM HỌC 2018-2019Môn: Ngữ vănNgày thi: 31...
Ban biên tập
Học sinh thường yêu cầu được phản hồi riêng và có chất lượng về bài làm đã nộp. Giảng viên có thể sử dụng tính năng ghi âm được tích hợp trong hầu hết các điện thoại...
Ban biên tập
Chi tiết cấu trúc đề thi minh họa THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa học như sau: Theo bảng cấu trúc đề thi minh họa THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa học, về cơ bản,...
Ban biên tập
Ma trận đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lý bao gồm 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12 và 10% kiến thức chương trình lớp 11 và không có kiến thức...
Ban biên tập