Nâng cấp gói thi để được tham gia nhiều hơn.
Nâng cấp gói thi
Tất cả Toán Hóa Văn Sử Địa Anh Công cụ và tiện ích
Các câu hỏi vẫn đảm bảo nội dung theo các công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học trong năm học 2022-2023. Ma trận Đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT môn Hóa...
Ban biên tập
Ma trận Đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2023 vẫn giữ nguyên như mọi năm, gồm hai phần chi tiết như sau:
Ban biên tập
Lượng kiến thức trọng tâm của bài thi Vật lý sẽ nằm phần lớn ở kiến thức lớp 12 với 36 câu hỏi trắc nghiệm, kiến thức lớp 11 sẽ được nhắc đến trong 4 câu hỏi còn lại.
Ban biên tập
Đề thi tham khảo kì thi Tốt nghiệp THPT 2023 có cấu trúc và độ khó tương đương với đề thi chính thức năm 2022. Ma trận Đề thi tham khảo kì thi TNTHPT môn Toán năm 2023...
Ban biên tập