Nâng cấp gói thi để được tham gia nhiều hơn.
Nâng cấp gói thi
Tất cả Toán Hóa Văn Sử Địa Anh Công cụ và tiện ích
1. Đường tiệm cận đứngCho hàm số $y = f(x)$ xác định trên một khoảng vô hạn (là khoảng dạng $(a;+∞); (-∞;b)$ hoặc $(-∞;+∞)$ ).- Định nghĩa: Đường thẳng $x =...
Ban biên tập
ĐỀ SỐ 1PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm )Đọc đoạn văn sau và trả lời những câu hỏi:Vượt khỏi tất cả mọi luật lệ, không phải thơ trở nên buông thả, bừa bãi. Sự cẩu...
Ban biên tập
1. Bài toán cho CO2(SO2) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2hoặc Ba(OH)2- Phương trình:CO2+ 2OH-→ CO32-+ H2O- Khi CO2dư tiếp tục xảy ra phản ứngCO2+ CO32-→ HCO3--...
Ban biên tập
ĐỀ SỐ 1I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Một lần tình cờ tôi đọc được bài viết “Hạnh phúc là gì?” trên blốc của một người...
Ban biên tập