Chỉ tiêu dự kiến và các lớp chuyên của 4 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Hữu Huân

09/04/2024 08:59

TP.HCM sẽ tiếp tục tuyển sinh lớp 10 chuyên ở bốn trường THPT thường với chỉ tiêu dự kiến như năm 2023.

Dự kiến, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) tuyển 175 chỉ tiêu; THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) tuyển 210 chỉ tiêu; THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) tuyển 210 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) tuyển 175 chỉ tiêu.

Cụ thể, 4 trường nói trên sẽ tuyển số chỉ tiêu và các lớp chuyên như sau:

           

Đăng bởi: Ban biên tập