Cách tính điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 tại Hà Nội

16/04/2021 16:46

Cách tính điểm thi vào lớp 10 các trường công lập không chuyên

Điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh, dựa trên kết quả 4 bài thi (có tính hệ số) các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra ngày 10, 11/6/2021 và điểm ưu tiên như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Văn)x2 + (Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên.

Trong đó:

-  Điểm bài thi các môn tính theo thang điểm 10/10.

- Căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh để xác định điểm ưu tiên.

    Chỉ xét tuyển cho thí sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả thi, không có bài thi bị điểm 0.

Cách tính điểm thi vào lớp 10 chuyên

Cách tuyển sinh vào trường bao gồm 2 vòng: Sơ tuyển và thi tuyển. Cách tính điểm sơ tuyển thi vào lớp 10 chuyên của các trường trên như sau:

Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS

Các hồ sơ đạt điểm sơ tuyển từ 10 trở lên sẽ được tham gia vòng thi tuyển để lấy điểm xét tuyển. Cách tính điểm thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm 2021 nhóm 4 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Chu Văn An và THPT Sơn Tây như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2)

Trong đó:

    - Điểm bài thi các môn tính theo thang điểm 10/10.

    - Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

    Chỉ xét tuyển cho thí sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả thi, không có bài thi bị điểm 0.

Cách tính điểm vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ và tiếng Pháp tăng cường

Chú ý: Nhóm các trường THPT tại Hà Nội tính điểm theo công thức này bao gồm các trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT chuyên Chu Văn An.

Cách tính điểm tuyển sinh lớp 10 tiếng Pháp song ngữ và tiếng Pháp tăng cường tại Hà Nội

Cách tính điểm vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ và tiếng Pháp tăng cường tại Hà Nội như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm thi + Điểm Pháp ngữ + Điểm ưu tiên

Trong đó:

    - Điểm thi: Là tổng điểm của 4 bài thi Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ và môn thi thứ tư (kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2021 - 2022) chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm Quy chế thi đến mức đình chỉ thi và không có bài thi bị điểm 0.

   - Điểm Pháp ngữ: Là tổng điểm thi môn tiếng Pháp (hệ số 2) và môn Toán bằng tiếng Pháp (hệ số 1) của học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS năm học 2020 - 2021.

* Điểm ưu tiên: Thực hiện theo điều 7 Quy chế tuyển sinh.

Trên đây là cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2021 tại Hà Nội mà các phụ huynh và các bạn học sinh có thể tham khảo để có thể tự tính toán một cách tương đối điểm thi của mình, thông qua đó có thể quyết định đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT vừa sức, phù hợp với bản thân.

Đăng bởi: Ban biên tập