Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Cấu trúc định dạng đề thi

11/03/2024 11:07

 Bộ GD-ĐT vừa ra Quy định số 764/QĐ-BGDĐT về cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Cấu trúc định dạng đề thi là căn cứ để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 (Kèm theo Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) như sau:

I. Cấu trúc đề thi

1. Hình thức tự luận:

- Môn thi: Ngữ văn;

- Thời gian thi: 120 phút.

- Đề thi gồm: 02 phần (Đọc hiểu và Viết).

2. Hình thức trắc nghiệm:

STT Môn thi Thời gian thi (phút) Số lượng câu hỏi
Phần I Phần II Phần III
1 Toán 90 12 4 6
2 Vật lí 50 18 4 6
3 Hóa học 50 18 4 6
4 Sinh học 50 18 4 6
5 Địa lí 50 18 4 6
6 Lịch sử 50 24 4 0
7 Giáo dục kinh tế - pháp luật 50 24 4 0
8 Tin học 50 24 6[1] 0
9 Công nghệ        
9.1 Công nghệ công nghiệp 50 24 4 0
9.2 Công nghệ nông nghiệp 50 24 4 0
10 Ngoại ngữ 50 40 0 0

Lưu ý:

- Phần I gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn cho 04 phương án chọn 01 đáp án đúng

- Phần II gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Mỗi câu hỏi có 04 ý, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai.

- Phần III gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng trả lời ngắn. Thí sinh tô vào các ô tương ứng với đáp án của mình.

II. Cách thức tính điểm:

1. Tự luận:

a) Phần I - Đọc hiểu: 04 điểm.

b) Phần II - Viết: 06 điểm.

c) Tổng điểm tối đa toàn bài: 10 điểm.

2. Trắc nghiệm:

a) Phần I: Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

b) Phần II:

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;

- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.

c) Phần III:

- Môn Toán: Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

- Các môn khác: Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

d) Tổng điểm tối đa toàn bài: 10 điểm

 

 ---------------

[1] Có 02 câu hỏi dành cho tất cả thí sinh; 02 câu hỏi dành cho thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính; 02 câu hỏi dành cho thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng.

 

Đăng bởi: Ban biên tập