HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Để thực hiện đăng ký tài khoản tại Hệ thống Giáo dục SureTEST người dùng thực hiện theo các bước sau:

  • Mở trình duyệt web và nhập https://suretest.vn

  • Chọn nút Đăng nhập

  • Chọn mục Đăng ký

  • Nhập thông tin yêu cầu:

  • Check chọn đồng ý với nhà cung cấp dịch vụ.

  • Chọn nút Đăng ký tài khoản.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công, đồng thời người dùng vào địa chỉ Email đăng ký để kích hoạt tài khoản.