Bài viết
Ma trận đề minh họa môn Hóa học năm 2023
Các câu hỏi vẫn đảm bảo nội dung theo các công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học trong năm học 2022-2023. Ma trận Đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2023 như sau:
581 lượt xem
2 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
19/04/2023 11:27
172 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
17/12/2021 14:36
Ma trận đề thi môn Hóa của bộ đề thi tham khảo năm 2021
Phân tích ma trận đề thi môn Hóa dựa theo bộ đề tham khảo 2021 chính thức của Bộ GD-ĐT trong bài viết này sẽ giúp các em nắm được các chuyên đề kiến thức, từ đó có được lộ trình ôn tập và rèn luyện được tốt hơn.
132 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
16/04/2021 14:18
Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa
Cụ thể cấu trúc đề thi môn Hóa học năm 2020 với thời gian làm bài là 50 phút như sau:
115 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
11/01/2021 11:28
293 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
07/06/2019 14:03
107 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
18/04/2019 11:20
4141 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
03/04/2019 16:53
444 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
21/02/2019 11:28
828 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
09/10/2018 11:11
134 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
07/08/2018 14:08
138 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
08/05/2018 14:44
139 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
20/04/2018 13:47
141 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
07/03/2018 16:12
138 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
28/02/2018 16:16
146 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
08/01/2018 11:55
665 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
21/12/2017 09:07
217 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
16/11/2017 10:58
9119 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
31/10/2017 14:13
411 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
17/10/2017 14:35
142 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
03/10/2017 17:05
Bài viết xem nhiều
1
Ma trận đề minh họa môn Hóa học năm 2023
Đăng bởi Ban biên tập
19/04/2023 11:27
2
Ma trận đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn năm 2023
Đăng bởi Ban biên tập
19/04/2023 11:18
3
Ma trận đề minh họa môn Vật lý năm 2023
Đăng bởi Ban biên tập
19/04/2023 11:12
5
Ma trận đề tham khảo môn Ngữ văn năm 2022
Đăng bởi Ban biên tập
01/04/2022 16:09