Bài viết
Đề và đáp án kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa quốc gia năm học 2023-2024
Đề thi và đáp án kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học năm học 2023-2024
195 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
06/02/2024 15:24
Đề và đáp án minh họa môn Hóa học từ năm 2025
Bộ GDĐT công bố đề minh họa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.
63 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
29/12/2023 14:38
Ma trận đề minh họa môn Hóa học năm 2023
Các câu hỏi vẫn đảm bảo nội dung theo các công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học trong năm học 2022-2023. Ma trận Đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2023 như sau:
39 lượt xem
2 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
19/04/2023 11:27
46 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
17/12/2021 14:36
Ma trận đề thi môn Hóa của bộ đề thi tham khảo năm 2021
Phân tích ma trận đề thi môn Hóa dựa theo bộ đề tham khảo 2021 chính thức của Bộ GD-ĐT trong bài viết này sẽ giúp các em nắm được các chuyên đề kiến thức, từ đó có được lộ trình ôn tập và rèn luyện được tốt hơn.
35 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
16/04/2021 14:18
Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa
Cụ thể cấu trúc đề thi môn Hóa học năm 2020 với thời gian làm bài là 50 phút như sau:
30 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
11/01/2021 11:28
50 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
07/06/2019 14:03
35 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
18/04/2019 11:20
614 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
03/04/2019 16:53
129 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
21/02/2019 11:28
50 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
09/10/2018 11:11
31 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
07/08/2018 14:08
39 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
08/05/2018 14:44
33 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
20/04/2018 13:47
30 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
07/03/2018 16:12
27 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
28/02/2018 16:16
40 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
08/01/2018 11:55
52 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
21/12/2017 09:07
42 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
16/11/2017 10:58
1501 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
31/10/2017 14:13