Giải toán trộn lẫn 2 dung dịch bằng phương pháp sơ đồ đường chéo
Được đăng bởi Ban biên tập    08/05/2018 14:44

Khi trộn lẫn 2 dung dịch cùng chất tan có nồng độ khác nhau hay trộn lẫn chất tan vào dung dịch chứa chất tan đó, để tính được nồng độ dung dịch tạo thành ta có thể giải bằng nhiều cách khác nhau, nhưng nhanh nhất vẫn là phương pháp đường chéo. Đó là giải toán trộn lẫn 2 dung dịch bằng "qui tắc trộn lẫn" hay "sơ đồ đường chéo" để thay cho phép tính đại số rườm rà, dài dòng.

* Phương pháp

- Để giải các bài tập theo phương pháp này chúng ta cần xác định các thành phần của hỗn hợp với lượng tương ứng phù hợp với công thức áp dụng cho bài toán.
       * Ví dụ minh họa
       * Bài tập ứng dụng

Xem thêm