Ma trận đề minh họa môn Hóa học năm 2023
Được đăng bởi Ban biên tập    19/04/2023 11:27

Mặc dù có cùng cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm, kiến thức môn Hóa học tập trung ở chương trình lớp 11 và 12. Trong đề chỉ có 4 câu hỏi ở mức độ Vận dụng cao thuộc các chương: Tổng hợp hóa hữu cơ, Hidocacbon, Đại cương về kim loại, Sắt và một số kim loại quan trọng và hợp chất. Các câu hỏi này giúp đề thi phân hóa thí sinh tốt hơn. Các câu hỏi vẫn đảm bảo nội dung theo các công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học trong năm học 2022-2023.

- Ma trận Đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2023 như sau:

Xem thêm