Ma trận đề thi môn Hóa của bộ đề thi tham khảo năm 2021
Được đăng bởi Ban biên tập    16/04/2021 14:18

Phân tích ma trận đề thi môn Hóa dựa theo bộ đề tham khảo 2021 chính thức của Bộ GD-ĐT trong bài viết này sẽ giúp các em nắm được các chuyên đề kiến thức, từ đó có được lộ trình ôn tập và rèn luyện được tốt hơn.


Chuyên đềNhật biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
Sự điện ly 1  
Cacbon - Silic1   
Đại cương hóa hữu cơ - Hidrocacbon 12 
Ancol - Phenol  1 
Andechit - Axit cacboxylic   1
Este - Lipit1 31
Cacbohidrat 11 
Amin - Aminoaxit - Peptit - Protein11 1
Polime11  
Đại cương kim lại1112
Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm2121
Sắt và Crom - Hợp chất của nó2 1 
Phân biệt - Nhận biết1 2 
Tổng hợp hóa hữu cơ/vô cơ1 1 
Hình vẽ thí nghiệm  1 
Bài toán đồ thị  1 
Tổng117166
Điểm2.21.43.21.2
Xem thêm