Nâng cấp gói thi để được tham gia nhiều hơn.
Nâng cấp gói thi
Tất cả Toán Hóa Văn Sử Địa Anh Công cụ và tiện ích
Phân tích ma trận đề thi môn Hóa dựa theo bộ đề tham khảo 2021 chính thức của Bộ GD-ĐT trong bài viết này sẽ giúp các em nắm được các chuyên đề kiến thức, từ đó có được...
Ban biên tập
Một số học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử đã chia sẻ kinh nghiệm để học tốt môn học này như sau:
Ban biên tập
* Đề thi: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021Bài thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian...
Ban biên tập
Cụ thể cấu trúc đề thi môn tiếng Anh năm 2020 với thời gian làm bài là 60 phút như sau:
Ban biên tập