Bài viết
Ma trận đề minh họa môn Vật lý năm 2023
Lượng kiến thức trọng tâm của bài thi Vật lý sẽ nằm phần lớn ở kiến thức lớp 12 với 36 câu hỏi trắc nghiệm, kiến thức lớp 11 sẽ được nhắc đến trong 4 câu hỏi còn lại.
1892 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
19/04/2023 11:12
715 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
01/04/2022 14:16
Cấu trúc đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia năm 2020
Cụ thể cấu trúc đề thi môn Vật lý năm 2020 với thời gian làm bài là 50 phút như sau:
111 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
11/01/2021 11:12
153 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
07/06/2019 13:53
166 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
17/04/2019 10:44
138 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
03/04/2019 15:46
133 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
13/03/2019 15:25
557 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
21/02/2019 16:00
144 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
10/10/2018 09:46
227 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
08/08/2018 09:16
256 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
17/04/2018 13:59
128 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
16/03/2018 11:58
128 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
01/03/2018 10:14
135 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
05/02/2018 10:30
2893 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
09/01/2018 15:50
420 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
29/12/2017 09:21
283 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
03/11/2017 14:05
142 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
18/10/2017 15:25
297 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
05/10/2017 11:54
523 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
11/09/2017 10:32
Bài viết xem nhiều
1
Ma trận đề minh họa môn Hóa học năm 2023
Đăng bởi Ban biên tập
19/04/2023 11:27
2
Ma trận đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn năm 2023
Đăng bởi Ban biên tập
19/04/2023 11:18
3
Ma trận đề minh họa môn Vật lý năm 2023
Đăng bởi Ban biên tập
19/04/2023 11:12
5
Ma trận đề tham khảo môn Ngữ văn năm 2022
Đăng bởi Ban biên tập
01/04/2022 16:09