Ôn tập về dòng điện xoay chiều
Được đăng bởi Ban biên tập    03/04/2019 15:46
I. Đại cương về dòng điện xoay chiều

1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều

2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

3. Giá trị hiệu dụng

II. Các mạch điện xoay chiều chỉ R, chỉ L, chỉ C

1. Mạch xoay chiều chỉ có điện trở

2. Mạch xoay chiều chỉ có tụ điện

3. Mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần

III. Mạch xoay chiều có RLC mắc nối tiếp, cộng hưởng điện

1. Phương pháp giản đồ Fre-nen

2. Mạch có R,L,C mắc nối tiếp

IV. Công suất của dòng điện xoay chiều, hệ số công suất

1. Công suất của mạch điện xoay chiều

2. Hệ số công suất

V. Máy phát điện xoay chiều

1. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều

2. Máy phát điện xoay chiều một pha

3. Máy phát điện xoay chiều ba pha

VI. Động cơ không đồng bộ ba pha

1. Nguyên tắc hoạt đồng của động cơ không đồng bộ

2. Các cách tạo ra trường quay

3. Cấu tạo và hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha

VIII. Máy biến áp truyền tải điện

1. Máy biến áp

2. Truyền tải điệnXem thêm