Bài viết
Đề và đáp án kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm học 2023-2024
Đề thi và đáp án kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm học 2023-2024
355 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
26/01/2024 11:45
Đề và đáp án minh họa môn Vật lý từ năm 2025
Bộ GDĐT công bố đề minh họa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.
153 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
29/12/2023 14:57
Ma trận đề minh họa môn Vật lý năm 2023
Lượng kiến thức trọng tâm của bài thi Vật lý sẽ nằm phần lớn ở kiến thức lớp 12 với 36 câu hỏi trắc nghiệm, kiến thức lớp 11 sẽ được nhắc đến trong 4 câu hỏi còn lại.
127 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
19/04/2023 11:12
307 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
01/04/2022 14:16
Cấu trúc đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia năm 2020
Cụ thể cấu trúc đề thi môn Vật lý năm 2020 với thời gian làm bài là 50 phút như sau:
49 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
11/01/2021 11:12
100 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
07/06/2019 13:53
101 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
17/04/2019 10:44
88 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
03/04/2019 15:46
91 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
13/03/2019 15:25
107 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
21/02/2019 16:00
66 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
10/10/2018 09:46
135 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
08/08/2018 09:16
62 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
17/04/2018 13:59
58 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
16/03/2018 11:58
50 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
01/03/2018 10:14
64 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
05/02/2018 10:30
870 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
09/01/2018 15:50
100 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
29/12/2017 09:21
93 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
03/11/2017 14:05
78 lượt xem
0 bình luận
Đăng bởi Ban biên tập
18/10/2017 15:25