Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Vật lí 12 bằng máy tính Casio
Được đăng bởi Ban biên tập    07/06/2019 13:53
1. Ứng dụng của số phức trong bài toán vật lý

2. Dùng $\left[ {MODE} \right]\left[ 7 \right]$ giải bài tập Giao thoa sóng

3. Tìm giá trị tức thời của hàm điều hòa

4. Dùng máy tính tìm BCNN, UCLN của hai số (áp dụng trong bài tập tìm khoảng vân trùng khi giao thoa ánh sáng với 2 hoặc 3 bức xạ đơn sắc).

5. Tìm nhanh đại lượng chưa biết trong biểu thức

6. Dùng các hằng số cài đặt sẵn trong máy tính (hằng số vật lý và đổi đơn vị vật lý)

7. Dùng tích phân tính quãng đường dao động điều hòa
Xem thêm