Tiếng Hàn và tiếng Đức sẽ là ngoại ngữ thứ nhất trong chương trình giáo dục phổ thông

05/03/2021 10:33

Theo Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, từ ngày 9/2/2021, tiếng Hàn và tiếng Đức sẽ là ngoại ngữ thứ nhất (hệ 10 năm thí điểm).

Đối với tiếng Hàn, tổng thời lượng chương trình là 1.155 tiết (mỗi tiết 45 phút) bao gồm cả các tiết ôn tập và kiểm tra đánh giá. Giai đoạn tiểu học sẽ học 420 tiết, THCS 420 và THPT 315 tiết.

Ở bậc tiểu học (từ lớp 3 đến lớp 5), việc dạy học Tiếng Hàn giúp cho học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cơ bản thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; trong đó chú trọng 2 kỹ năng nghe và nói.

Ở bậc THCS (lớp 6 đến lớp 9), việc dạy học Tiếng Hàn tiếp tục giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, tư duy.

Ở cấp THPT (từ lớp 10 đến lớp 12), giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp dựa trên nền tảng chương trình đã được học ở các cấp dưới.

Khi học sinh kết thúc lớp 5 sẽ đạt Bậc 1, kết thúc cấp THCS (lớp 9) đạt Bậc 2 và kết thúc cấp THPT (lớp 12) đạt Bậc 3.

Đối với tiếng Đức, tổng thời lượng chương trình là 1.155 tiết, mỗi tiết 45 phút như môn tiếng Hàn. Giai đoạn tiểu học sẽ học 420 tiết, THCS 420 và THPT 315 tiết.

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 (cấp tiểu học) học sinh cần đạt được trình độ tiếng Đức bậc 1; giai đoạn 2 (cấp THCS), học sinh cần đạt được trình độ tiếng Đức bậc 2; giai đoạn 3 (cấp THPT), học sinh cần đạt được trình độ tiếng Đức bậc 3.

Mục tiêu cơ bản của Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Đức giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).

Đăng bởi: Ban biên tập