Thực hiện kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12 tại Hà Nội

24/05/2021 14:01

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12. Theo đó, đợt khảo sát được tiến hành đối với tất cả các học sinh lớp 12 của toàn Thành phố. Đây là đợt khảo sát được Sở tiến hành hàng năm đối với học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đợt khảo sát đã phải tạm hoãn và đến nay, được quyết định tiến hành theo hình thức trực tuyến. Học sinh sẽ làm bài kiểm tra theo hình thức trực tuyến tại Hệ thống học và thi trực tuyến (http://study.hanoi.edu.vn). Thời gian vào ngày 28, 29 và 30-5.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12.

Để tham gia làm bài kiểm tra khảo sát, mỗi học sinh sẽ được cấp mật khẩu riêng để đăng nhập vào hệ thống.

Học sinh sẽ làm 3 bài kiểm tra, trong đó có 2 bài bắt buộc là Toán, Tiếng Anh, 1 bài tổ hợp tự chọn là Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Mỗi học viên lớp 12 học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông dự thi 2 bài, trong đó 1 bài bắt buộc là Toán và 1 bài tự chọn Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý). Các bài kiểm tra đều thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: Đăng ký danh sách học sinh dự kiểm tra khảo sát trên HanoiStudy trước 16 giờ, ngày 21/5, tải, nộp danh sách học sinh dự kiểm tra theo về Sở GD-ĐT. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra khảo sát của đơn vị, phân công cụ thể cán bộ, giáo viên, quản trị hệ thống làm nhiệm vụ hỗ trợ, giám sát học sinh làm bài kiểm tra khảo sát đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ.

Các bài kiểm tra đều thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thời gian khảo sát cụ thể:

- Tối 28-5, từ 19 giờ 30, học sinh làm bài kiểm tra môn Toán (thời gian làm bài 90 phút);

- Tối 29-5, từ 19 giờ 30, học sinh làm bài kiểm tra môn tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút);

- Chiều 30-5, từ 13 giờ 30, học sinh làm bài kiểm tra Khoa học tự nhiên (thời gian làm bài 150 phút) hoặc Khoa học xã hội (thời gian làm bài 150 phút).

Đối với môn Ngữ văn và các môn Ngoại ngữ khác (gồm tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn), Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết các nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động giao nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra, khảo sát bảo đảm khách quan, phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT. 

Đăng bởi: Ban biên tập