Thông tư về chương trình khung GDPT mới sẽ được ban hành trong tháng 10

01/10/2018 13:30

Theo ông Nguyễn Viết Lộc, Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT cho biết, đến thời điểm này Hội đồng thẩm định Quốc gia đã thẩm định xong chương trình, tháng 10/2018 Bộ GD-ĐT sẽ ban hành Thông tư về chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Sau khi ban hành Thông tư, trên cơ sở đó Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức tập trung biên soạn một bộ SGK trên tinh thần công khai, minh bạch.

Song song với việc này là thực hiện công tác thẩm định bộ SGK do Bộ GD-ĐT chỉ đạo, cũng như các bộ SGK do các tập thể, cá nhân tổ chức biên soạn. Thẩm định xong, Bộ GD-ĐT sẽ có hướng dẫn biên soạn tài liệu giáo dục địa phương. Từ đó phê duyệt, cho phép sử dụng SGK dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia. Thẩm định xong sẽ hướng dẫn cơ sở giáo dục lựa chọn và sử dụng các bộ sách.

Ông Nguyễn Viết Lộc cũng cho biết, sau khi có chương trình khung chương trình GDPT mới, Bộ GD-ĐT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để Chính phủ có sự tính toán áp dụng chương trình GDPT mới phù hợp nhất, đảm bảo chất lượng, tính khả thi khi áp dụng. Quan trọng nhất là đảm bảo được thời hạn mà Quốc hội cho phép thông qua Nghị quyết 51 đã ban hành.

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình GDPT mới cho biết, nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới đã được chuyển sang các cơ quan của bộ để ban hành thông tư, chương trình khung sẽ được ban hành trong tháng 10 năm nay.

Đăng bởi: Ban biên tập