Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021: Lịch thi và những điều cần lưu ý

11/06/2021 10:24

Bộ GD-ĐT vẫn tổ chức thi 5 bài thi như những kỳ thi THPT quốc gia trước. Bài thi gồm 3 môn độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) đối với chương trình giáo dục THPT. Còn với giáo dục thường xuyên, riêng tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh chỉ thi hai môn là Lịch sử và Địa lý, không phải thi môn Giáo dục công dân.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài gồm 3 bài thi độc lập và 1 trong 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên sẽ phải dự thi 3 bài thi gồm 2 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn) và chọn 1 trong hai bài thi tổ hợp.

Lịch thi:

 

Những điểm thời gian cần lưu ý:

               

Đăng bởi: Ban biên tập