Thi THPT Quốc gia năm 2019: Số lượng thí sinh dự thi và xét tuyển đại học từng tổ hợp

13/05/2019 09:45

Năm 2019, số lượng nguyện vọng trung bình thí sinh đăng ký là 3,94. Có 1 thí sinh đăng ký số lượng nguyện vọng nhiều nhất là 50 nguyện vọng (thí sinh ở Hà Nội). Số lượng thí sinh thi THPT Quốc gia chỉ để xét tốt nghiệp là 233.895 em (năm 2018 là 237.320 thí sinh).

Số lượng thí sinh thi bài thi Khoa học tự nhiên (KHTN) là 329.404 (giảm 12,76% so với năm 2018). Số lượng thí sinh thi bài thi Khoa học xã hội (KHXH) là 561.364 (tăng 2,66% so với năm 2018).

Thống kê chi tiết số lượng thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào từng nhóm ngành ĐH năm 2019 như sau:

1. Số thí sinh tham gia dự thi và xét tuyển năm 2019

2. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

3. Trường (mã tuyển sinh) tham gia xét tuyển năm 2019

4. Thống kê chỉ tiêu theo nhóm ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nhóm ngành năm 2019

Thống kê tổng hợp số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo tổ hợp năm 2019

Đăng bởi: Ban biên tập