Thi THPT quốc gia 2019: Không còn “2 trong 1”

28/09/2018 10:43

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ đã có nghiên cứu thực tiễn và tham khảo các nước. Hiện nay, thi THPT quốc gia vẫn rất nhiều nước thực hiện. Quốc tế vẫn còn tin tưởng vào chất lượng giáo dục phổ thông của chúng ta. Thi ở đây không phải chỉ để công nhận tốt nghiệp, mà qua đó để kiểm tra xem nội dung, phương pháp, chất lượng dạy học ở phổ thông thế nào để điều chỉnh.

Ông Nhạ cũng lý giải nguyên nhân tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao, trong đó có lý do là vẫn dùng điểm thi kết hợp với điểm học bạ lớp 12 để xét tốt nghiệp THPT. Vừa qua, điểm học bạ gần như "phao cứu sinh" để nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp. Tuy nhiên, từng bước sẽ phải tiến tới chỉ đánh giá quá trình thông qua điểm học bạ ở một mức độ nhất định để làm sao ý nghĩa của kỳ thi phải thực sự trở về đúng bản chất, thực chất.

Theo Bộ trưởng vấn đề tiếp theo là chất lượng của đề thi, bài thi phải được hoàn chỉnh tăng cường số lượng câu hỏi chuẩn hóa, mức độ đề thi phải sát chuẩn kiến thức kỹ năng của THPT. Trên cơ sở đó các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả này là tùy các trường.

Ông Nhạ khẳng định đây là kỳ thi THPT, do vậy mức độ, yêu cầu đạt được phải gắn với THPT. Ông Nhạ lý giải: "Nghĩa là làm sao gắn sát với THPT nhưng tổ chức minh bạch, công khai, đúng thực chất, để các trường đại học, cao đẳng có thể có căn cứ vào kết quả đó và có thể dùng nhiều phương thức khác để tuyển sinh đầu vào chứ không chỉ có kết quả này là kênh tuyển sinh duy nhất".

Nhấn mạnh việc "kỳ thi từ năm tới đây sẽ không phải để phục vụ cho 2 mục đích đồng thời, mà phục vụ cho tốt nghiệp THPT", ông Nhạ lưu ý đề thi sẽ không phải ra đề phục vụ mục đích “2 trong 1”, mà phục vụ để đánh giá học sinh THPT, nhưng phải làm thật nghiêm túc để căn cứ vào đó, các trường đại học, cao đẳng sử dụng hoặc sử dụng các phương thức khác.

Ông Nhạ cho biết thêm: "Nếu chúng ta giao cho địa phương tổ chức kỳ thi này thì bệnh thành tích sẽ còn kéo dài và như vậy tốt nghiệp sẽ gần như hết. Chúng tôi vẫn bảo lưu cần phải tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, nhưng cần phải cải tiến làm sao sát với mục tiêu của nó".

Đăng bởi: Ban biên tập