Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra thông báo khẩn cho học sinh và giáo viên

05/05/2021 13:14

Chiều tối ngày 4/5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã gửi văn bản khẩn đến các trường học trong địa bàn về việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 ở đơn vị trường học với một số nội dung chính như sau:

- Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học trong thời gian còn lại của năm học 2020 - 2021.

- Tập trung tổ chức tốt kỳ kiểm tra học kỳ II và kết thúc năm học 2020 - 2021 theo kế hoạch thời gian năm học. Thực hiện báo cáo số liệu về đối tượng F0, F1, F2 và người di chuyển ra, vào TP.HCM.

- Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải đeo khẩu trang ngoài lớp học để phòng, chống dịch Covid- 19. Đặc biệt, cập nhật ứng dụng "An toàn Covid" vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần và đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Học sinh trên toàn TP.HCM đã quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Các nhà trường cũng được đôn đốc thực hiện nghiêm việc yêu cầu giáo viên, học sinh, cán bộ, công nhân viên thực hiện khai báo y tế, nắm chắc tình hình các cá nhân đi ra ngoài thành phố trong dịp nghỉ lễ.

Các hoạt động giáo dục, hoạt động phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh, sinh viên, hoạt động nội trú, bán trú, căng tin,… trong nhà trường khi tổ chức phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Đăng bởi: Ban biên tập