Phương thức thi tuyển lớp 10 tại Hà Nội năm 2021

18/01/2021 09:34

Năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội chủ trương vẫn giữ ổn định phương thức thi tuyển sinh vào lớp 10.

Được áp dụng từ năm học 2018-2019, học sinh thi tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội gồm 4 môn thi, trong đó 3 môn cố định là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; riêng môn thi thứ tư sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố vào khoảng tháng 3 hàng năm.

Theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chậm nhất ngày 25/1/2021, các trường phải hoàn thành hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Chỉ tiêu phải dựa trên căn cứ thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Sở sẽ kiểm tra điều kiện tuyển sinh, tuyệt đối không giao chỉ tiêu cho các trường không đáp ứng đủ các yêu cầu.

Dự kiến khoảng tháng 2/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố công khai số lượng môn thi, hình thức thi, thời gian thi…

Năm học 2021-2022, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập chiếm khoảng 62% số học sinh dự tuyển, số chỉ tiêu còn lại dành cho các trường ngoài công lập, trường công lập tự chủ tài chính, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên…

Đăng bởi: Ban biên tập