Năm 2021, nhiều trường đại học giảm chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT

22/02/2021 15:34

Trong mùa tuyển sinh 2021, nhiều trường đại học sẽ giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp, tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng các phương thức riêng của trường.

Trường Đại học Ngoại thương dù vẫn giữ 5 phương thức tuyển sinh của năm 2020 nhưng sẽ điều chỉnh chỉ tiêu giữa các phương thức. Dự kiến năm nay trường sẽ dành 45% chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và 55% chỉ tiêu dành cho phương thức tuyển sinh riêng của trường (năm 2020, tỷ lệ này là 50% - 50%).

Năm 2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng giữ 3 phương thức tuyển sinh như năm 2020. Tuy nhiên, chỉ tiêu dành cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT giảm từ 60% xuống còn 50%. Phần chỉ tiêu tăng lên dành cho phương thức xét tuyển kết hợp.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định năm nay sẽ lấy kết quả bài kiểm tra tư duy thành một phương thức xét tuyển độc lập nên chỉ tiêu của phương thức xét tuyển này tăng lên 30- 40%, trong khi chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dự kiến giảm từ 50-72% xuống còn 50-60%.

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM tuyển sinh theo 4 phương thức, trong đó giảm chỉ tiêu xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT so với năm 2020. Chỉ tiêu dành cho xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay khoảng 63% tổng chỉ tiêu, so với năm 2020, giảm khoảng 6%.

Đăng bởi: Ban biên tập