Kiểm tra học kỳ lớp 1, 2 trực tiếp hay trực tuyến?

17/12/2021 09:49

Trước quy định học sinh lớp 1, lớp 2 phải đến trường làm bài kiểm tra trực tiếp khiến các bậc phụ huynh không khỏi băn khoăn, lo lắng, ngày 15/12, trao đổi thêm về công văn số 5766/BGDĐT-GDTT ban hành ngày 13/12/2021 nhằm hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với diễn tiến dịch bệnh Covid-19, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định nếu vì điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp, như thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua, học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

Cụ thể, ở những địa phương mà học sinh không thể đến trường do dịch bệnh, các trường tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ theo hình thức trực tuyến. Với những khu vực đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch, có thể đến trường học tập thì các trường khẩn trương ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh và kiểm tra trực tiếp để lấy kết quả đánh giá thường xuyên, định kỳ.

Học sinh lớp 1, 2 đang học qua truyền hình, quá trình học tập thiếu sự tương tác; nhà trường cùng các thầy cô chưa thể đánh giá chính xác chất lượng thu nhận kiến thức của các em. Vì vậy, trong điều kiện cho phép, các trường cần tạo điều kiện tối đa để học sinh tới trường củng cố kiến thức và làm bài kiểm tra định kỳ trực tiếp. Với lớp 3, 4, 5, học sinh cơ bản đã có ý thức và kỹ năng học tập, kỹ năng làm bài định kỳ theo đặc trưng của từng môn trong quá trình học từ các năm trước, nên Bộ không nhấn mạnh yêu cầu kiểm tra trực tiếp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết: "Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tùy điều kiện thực tế ở các địa phương, các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường hướng dẫn kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến. Đồng thời, các địa phương có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian thực hiện phù hợp với kế hoạch triển năm học này và kế hoạch năm học mới theo tình hình dịch bệnh tại địa bàn".

Đăng bởi: Ban biên tập