Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 tại TP.HCM (theo Quyết định số 2999/QĐ-UBND của UBND Thành phố)

14/01/2022 14:12

                       
               Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ( ban hành kèm theo Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Đăng bởi: Ban biên tập