Học sinh lớp 10 được học về an ninh mạng

06/01/2021 11:34

Từ ngày 11/1/2021, trong chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT, học sinh lớp 10 sẽ được học về an ninh mạng.

Mục tiêu của Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm giúp học sinh phát triển các phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tinh thần nhân ái, nhân văn, ý thức trách nhiệm của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Theo chương trình, học sinh lớp 10 sẽ được trang bị một số kiến thức về an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng. Bên cạnh đó, nội dung chương trình còn giúp học sinh cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng...

Đăng bởi: Ban biên tập