Giá các bộ sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 chương trình mới

13/05/2022 14:56

Sách giáo khoa lớp 3

Trong 3 bộ sách giáo khoa mới lớp 3, với số lượng cuốn tương đương (bộ Chân trời sáng tạo nhiều hơn một cuốn Mỹ thuật), bộ Cánh diều có giá cao nhất, 220.000 đồng, gấp 3,8 lần so với bộ hiện hành.

Giá bộ Chân trời sáng tạo là 190.000 đồng, Kết nối tri thức với cuộc sống là 183.000 đồng, lần lượt cao hơn bộ hiện hành 3,3 và 3,1 lần.

Xét theo sách giáo khoa từng môn học, bộ Cánh diều đắt hơn ở cả 12 môn nếu không tính bản 1 sách Mỹ thuật trong bộ Chân trời sáng tạo có giá tương đương.

 

Sách giáo khoa lớp 7

Ở bộ sách giáo khoa lớp 7 mới, bộ Cánh diều tiếp tục có giá cao nhất - 255.000 đồng, gấp gần 2,2 lần so với sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2021-2022.

Bộ Chân trời sáng tạo cao gấp 2 lần trong khi Kết nối tri thức và cuộc sống có giá cao hơn bộ hiện hành gần 1,8 lần.

 

Sách giáo khoa lớp 10

Giá sách giáo khoa tùy thuộc vào môn tự chọn của học sinh nhưng nhìn chung, chi phí cho bộ sách mới vẫn cao hơn nhiều so với bộ sách cũ.

Với năm học 2021-2022, giá bộ sách giáo khoa (trừ sách Ngoại ngữ) dành cho chương trình chuẩn là 149.000 đồng, chương trình nâng cao 139.000 đồng.

 

Đăng bởi: Ban biên tập