Điểm mới trong phương án thi đánh giá năng lực mùa tuyển sinh 2021 của ĐH Quốc gia Hà Nội

01/03/2021 09:09

Năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thực hiện lại phương án thi đánh giá năng lực, dự kiến gồm 03 phần: Tư duy định tính (50 câu hỏi, 60 phút), Tư duy định lượng (50 câu hỏi, 75 phút), Khoa học (50 câu hỏi, 60 phút).

So với cấu trúc bài thi các năm trước, có 3 điểm mới trong mùa thi năm nay gồm:

- Phần Lựa chọn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội sẽ gộp lại thành 1 phần Khoa học (bắt buộc) với thời gian 60 phút, 50 câu hỏi.

- Tổng điểm bài thi là 150 điểm. Điểm bài thi gồm điểm tổng và 3 đầu điểm thành phần: Tư duy định tính, Tư duy định lượng, Khoa học. Mỗi phần 50 điểm.

- Năm 2021 tăng số câu hỏi điền đáp án thêm 3 câu ở phần Khoa học, tổng số câu hỏi điền đáp án là 18 câu.

Năm 2021, trường  Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức khoảng 4-5 đợt thi tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký.

Cách thức tổ chức thi năm nay so với các kỳ thi trước có nhiều cải tiến như: Thí sinh tự chọn ngày thi, giờ thi, ca thi, Thí sinh được thay đổi ca thi trước 14 ngày dự thi.

Năm 2021, trường dự kiến chỉ tổ chức thi ở 2 địa điểm gồm Trung tâm Khảo thí và trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

Thời gian làm bài thi dự kiến là 195 phút. Mỗi thí sinh sử dụng 1 mã đề thi độc lập. Các câu hỏi sử dụng cho bài thi lựa chọn theo khối kiến thức trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành tương ứng với 3 nhóm năng lực xác định: Sáng tạo và giải quyết vấn đề; Năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, logic, tính toán và xử lý số liệu; Tự học, khám phá và ứng dụng công nghệ/khoa học (tự nhiên - xã hội).

Đăng bởi: Ban biên tập