Đề xuất rút ngắn thời gian học phổ thông xuống 11 năm

23/04/2019 13:47

Tại Hội nghị Phản biện Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi, TS Nguyễn Viết Chức – Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa – Xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đề xuất rút ngắn thời gian học phổ thông từ 12 năm xuống 11 năm. Theo TS Chức, căn cứ vào lịch sử giáo dục, chúng ta đã từng học 9 năm, 10 năm phổ thông mà “vẫn bình thường”. Ngoài ra, “tâm sinh lý, thể lực, trí lực và điều kiện để tiếp xúc với khoa học bây giờ tốt hơn rất nhiều ngày xưa” và rất nhiều nước hiện nay chỉ có 11 năm học phổ thông. Trong đó, năm thứ 11 gần như là để dự bị để chuyển tiếp vào đại học hoặc vào một ngành nghề nào đó.

TS Chức cũng cho rằng, nên nghiên cứu kỹ hơn việc giảm số năm học phổ thông. Vì nếu giảm 1 năm học phổ thông xuống 11 năm sẽ giảm đi rất nhiều về mặt vật chất, đồng thời tạo cơ hội sớm hơn để các học sinh “sớm vào cuộc hơn” với cuộc đời, để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, đề xuất trên đã được TS Chức đề xuất, "đã bàn đi bàn lại nhiều lần" và tới thời điểm hiện tại đã muộn, vì chương trình phổ thông, chương trình môn học đã chốt rồi, "mọi chuyện đã thành mâm thành bát cả rồi". Trước câu hỏi có đồng tình với đề xuất rút ngắn thời gian học phổ thông hay không? Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, về mặt cá nhân, ông ủng hộ đề xuất trên, vì "không nên kéo dài quá" chương trình học phổ thông.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, trong lịch sử, chúng ta đã có lúc học 9 năm, 10 năm "mà vẫn tốt", và hiện nay điều kiện tiếp xúc với khoa học đã tốt hơn trước rất nhiều.

Đăng bởi: Ban biên tập