Đề tham khảo thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội

11/02/2022 13:26

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ gồm ba hợp phần: Tư duy định lượng (50 câu hỏi làm trong 75 phút), Tư duy định tính (50 câu làm trong 60 phút) và Khoa học (50 câu hỏi làm trong 60 phút).

Phần thứ nhất là Tư duy định lượng, thí sinh làm lần lượt các câu. Nếu kết thúc phần thứ nhất trước thời gian quy định, thí sinh có thể chuyển sang phần thi thứ hai ngay. Khi hết thời gian phần 1, máy tính sẽ tự động chuyển. Nếu phần thi có thêm câu hỏi thử nghiệm, máy tính sẽ cộng thời gian tương ứng để hoàn thành tất cả các câu hỏi.

Phần thứ hai là Tư duy định tính, câu hỏi được đánh thứ tự tiếp nối câu hỏi của phần thi thứ nhất. Nếu kết thúc trước thời gian quy định, thí sinh cũng có thể chuyển sang phần thi thứ ba.

Phần cuối cùng trong bài thi là Khoa học. Nếu kết thúc phần thi này sớm hơn thời gian quy định, thí sinh bấm “Nộp bài”. Còn nếu để hết giờ, máy tính sẽ tự động “Nộp bài”. Khi kết thúc bài thi, màn hình máy tính sẽ hiển thị kết quả thi của bạn.

Các em sẽ được nhận Giấy chứng nhận kết quả thi sau 14 ngày dự thi. Kết quả này hiện có thể sử dụng để xét tuyển vào khoảng 50 trường đại học.

Đề thi tham khảo: 

Đăng bởi: Ban biên tập