Đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

15/03/2021 11:01

Đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 18 câu hỏi dạng điền đáp án, được thực hiện trong vòng 195 phút; tổng điểm bài thi là 150.

Đề thi gồm 3 phần:

+ Tư duy định lượng: 50 câu hỏi – 75 phút;

+ Tư duy định tính: 50 câu hỏi – 60 phút;

+ Khoa học: 50 câu hỏi – 60 phút.

- Xem và tải đề thi tham khảo tại đây.

- Phiếu trả lời tham khảo tại đây.

Đăng bởi: Ban biên tập