Chỉnh sửa nội dung 5 bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Một

30/12/2020 14:13

Trong văn bản gửi Bộ GD-ĐT của NXB Giáo dục Việt Nam, đơn vị này sẽ chỉnh sửa 4 bộ sách Tiếng Việt lớp 1 mới như sau:

Bộ sách lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống chỉnh sửa 37 trang, gồm sách giáo khoa tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) và sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1.

Bộ sách lớp 1 Cùng học để phát triển năng lực sửa lỗi hơn 24 trang. Trong đó, sách giáo khoa tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) sửa khoảng 9 trang…

Bộ sách giáo khoa lớp 1 Chân trời sáng tạo sửa lỗi ở 7 trang sách giáo khoa môn tiếng Việt 1 (tập 1) và môn tiếng Anh.

Bộ sách lớp 1 Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục sửa lỗi một trang, trong sách giáo khoa tiếng Việt 1 (tập 1) điều chỉnh nội dung văn bản do ngữ liệu không đúng trong thực tế.

Đối với sách giáo khoa Tiếng Việt 1 Cánh diều của NXB ĐH Sư phạm TP HCM, Bộ GD-ĐT yêu cầu điều chỉnh một số ngữ liệu như sau:

Phần 1 có 11 bài đọc thay thế cho 11 bài trong sách giáo khoa không phù hợp.

Phần 1 bài tập đọc Ve và gà được thay bằng bài Bờ Hồ, còn phần 2 của bài này được thay bằng bài Chăm bà. Bài Quạ và chó được bổ sung thêm bài Phố Thợ Nhuộm. Bài Cua, cò và đàn cá (cả 2 phần) được thay bằng 2 bài đọc khác là Kết bạnHồ sen.

Phần 1 và 2 của bài Hai con ngựa có thể thay bằng 2 bài Mẹ thật là ấmNắng sớm trên biển. Hai phần bài đọc Lừa, thỏ và cọp được bổ sung vào tài liệu 2 bài: Bạn của HàÔng bà em. Với sách giáo khoa tiếng Việt tập 2 của bộ sách này cũng có 2 bài thay thế là MưaLịch bàn.

Ở phần chỉnh sửa từ ngữ - câu, những từ/cụm từ như "quà... quà", "hí hóp", "thở hí hóp", "nhá dưa"...  được điều chỉnh bằng cách bỏ hẳn. Từ "dưa đỏ" được thay thế bằng từ "quả dưa", " gà nhép" được thay bằng "gà nhí", "nom" được thay bằng từ "trông"...


Đăng bởi: Ban biên tập