Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 của các trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

05/04/2022 13:45

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức ban hành Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022.

Theo cấu trúc đề thi tuyển sinh mới ban hành, năm 2022 sẽ có một số điều chỉnh như Môn Toán chuyển từ hình thức thi tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút (giảm một nửa thời gian so với năm 2021);

Môn Ngữ văn thi theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 90 phút thay vì 120 phút như năm trước; môn Tiếng Anh thi theo hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 45 phút, năm 2021 là 60 phút.

Cấu trúc đề thi cụ thể từng môn như sau:

Đăng bởi: Ban biên tập