Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn khối ngành sức khỏe

22/07/2019 11:42

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, điểm sàn của khối ngành sức khỏe năm 2019 từ 18 đến 21, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe được chia thành 3 nhóm.

Trong đó:
            - Nhóm 1 gồm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt là 21 điểm.

- Nhóm 2 là Y học cổ truyền, Dược: 20 điểm.

- Nhóm 3 gồm Điều dưỡng, Y học Dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật Phục hình răng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Kỹ thuật Phục hồi Chức năng: 18 điểm.

Thông tin này được Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe trình Bộ trưởng GD-ĐT quyết định chiều ngày 20/7.

Đây là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho nhóm ngành sức khỏe cấp chứng chỉ hành nghề. Các trường đào tạo nhóm ngành này sẽ căn cứ mức điểm sàn chung của Bộ GD-ĐT để công bố mức điểm sàn xét tuyển. Cùng ngày, Bộ GD-ĐT đã chốt mức điểm sàn cho khối ngành sư phạm. Theo đó, bậc đại học là 18 điểm, cao đẳng 16 điểm và trung cấp 14 điểm.

Đăng bởi: Ban biên tập