20 phương thức xét tuyển đại học năm 2023 thí sinh cần lưu ý

23/05/2023 14:12

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Theo Phần 3 Phụ lục I kèm theo Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH, nhằm thống nhất trong hoạt động xét tuyển tại các cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra danh mục  phương thức xét tuyển đại học năm 2023 như sau:

TT Tên phương thức xét tuyển
1 100 Kết quả thi tốt nghiệp THPT
2 200 Kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
3 301 Tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
4 302 Kết hợp giữa tuyển thẳng theo Đề án và các phương thức khác
5 303 Tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT
6 401 Thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do CSĐT tự tổ chức để xét tuyển
7 402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển
8 403 Thi văn hóa do CSĐT tổ chức để xét tuyển
9 404 Sử dụng kết quả thi văn hóa do CSĐT khác tổ chức để xét tuyển
10 405 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
11 406 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
12 407 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển
13 408 Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
14 409 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
15 410 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
16 411 Thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài
17 412 Qua phỏng vấn
18 413 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với phỏng vấn để xét tuyển
19 414 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với phỏng vấn để xét tuyển
20 500 Sử dụng phương thức khác

 

Đăng bởi: Ban biên tập