Truy cập vô số video hướng dẫn giáo viên có thể dùng khi đứng lớp
Được đăng bởi Ban biên tập    06/06/2019 08:45


Instructables là một trang web giáo dục và ứng dụng di động, nơi để truy cập kho tàng các video giảng dạy và hướng dẫn thực hiện bao gồm nhiều chủ đề từ thí nghiệm khoa học đến các phát minh tuyệt vời. Nếu bạn cần một vài ý tưởng mới cho dự án xây dựng lớp học tiếp theo thì  Instructables có thể cung cấp một thư viện gồm hơn 100 nghìn dự án tự làm được tạo và chia sẻ bởi các thành viên của cộng đồng với số lượng lên tới 2 triệu thành viên. Ngoài ra, bạn và học sinh có thể tạo các dự án riêng và tải chúng lên trang web và chia sẻ ý tưởng với các giáo viên khác.

Instructables có một phần đặc biệt dành cho giáo viên nơi có thể dùng dự án do các giáo viên khác tạo ra và áp dụng với học sinh lớp mình. Instructables hỗ trợ giáo viên bằng cách cung cấp quyền thành viên chuyên nghiệp miễn phí cùng các ý tưởng dự án tuyệt vời cho lớp học. Trang web này cung cấp các dự án thực tiễn có thể ứng dụng ngay cho phép bổ sung giáo án bằng các dự án tốt nhất mà các giáo viên khác cung cấp. Bạn cũng không cần phải là một giáo viên của lớp học truyền thống mới có thể tham gia. Nếu bạn là giáo viên dạy thêm, trưởng nhóm hướng đạo, thủ thư điều hành các chương trình hoặc bất kỳ ai có công việc mang tính giáo dục thì đều được hoan nghênh.

Nguồn: https://www.educatorstechnology.com

Xem thêm