Phương pháp vẽ nhanh Lược đồ Việt Nam
Được đăng bởi Bùi Thụy Ngọc Tuyết Hạnh    30/06/2017 09:45
LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM
LƯỢC ĐỒ CÁC VÙNG MIỀN VIỆT NAM

 

Bằng phương pháp tương tự như trên, ta có thể ước lược vẽ các vùng KT Việt Nam.

Bước 1: Kẻ khung và chấm tọa độ.

Bước 2: Nối các tọa độ ta có sơ đồ khung.
Bước 3: Từ lược đồ khung ta vẽ thành lược Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, DHNTB, Đông Nam Bộ và ĐBSCL hoàn chỉnh.


 (Sưu tầm và tổng hợp)

Xem thêm