Ôn tập các dạng đề văn nghị luận thi THPTQG (sơ đồ hình cây)
Được đăng bởi Ban biên tập    06/04/2018 14:50
  1. Nghị luận về bài thơ đoạn thơ

 

      2. Nghị luận về nhân vật

 

      3. Nghị luận về đoạn trích văn xuôi

 

      4. Nghị luận về tình huống truyện

 

      5. Nghị luận về giá trị nhân đạo

 

      6. Nghị luận về giá trị hiện thực

 

      7. Nghị luận ý kiến  bàn về văn học

 

      8. Kiểu bài so sánh văn học

Xem thêm