Ngày Thương binh liệt sĩ
Được đăng bởi Ban biên tập    26/07/2019 17:13

Lịch sử ngày Thương binh liệt sĩ

Để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình của những người lính hi sinh trong chiến tranh, đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn (sau đó đổi tên thành Hội giúp binh sĩ bị thương) được thành lập ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên) ở Hà Nội và một số địa phương.

Ngày 19/12/1946, Hà Nội phát động chiến tranh với Pháp, chiến tranh lan rộng ra nhiều vùng, số người bị thương và chết tăng lên. Đời sống của binh lính, nhất là những binh sĩ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn do tình cảnh khó khăn của Chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ.

Trước yêu cầu đó, cùng với việc kêu gọi giúp đỡ thương binh gia đình tử sĩ, ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL Quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên về công tác thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Những mốc thời gian liên quan tới ngày thương binh liệt sĩ

Ngày 26/2/1947, Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục, quân đội quốc gia Việt Nam được thành lập nhằm chỉ đạo công tác thương binh tử sĩ trong cả nước.

Đầu tháng 7/1947 Ban Vận động tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc được thành lập.

Tháng 6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ chọn một ngày trong năm làm “Ngày thương binh” để người dân tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh. Tại cuộc họp của các đại biểu Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền… họp tại Đại Từ (Thái Nguyên) đã thống nhất chọn ngày 27/7/1947 làm ngày Thương binh toàn quốc.

Từ năm 1955, ngày 27/7 hàng năm, ngày Thương binh toàn quốc được đổi tên thành ngày Thương binh Liệt sĩ.

Ngày 8/7/1975, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị 223/CT-TW với nội dung từ năm 1975, ngày 27/7 hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sĩ” của cả nước.

Ưu đãi dành cho đối tượng chính sách

Chính phủ đã ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mới mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 27/8/2018.

- Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng:

Mức trợ cấp đối với Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945: Diện thoát ly là 1.693.000 đồng; diện không thoát ly 2.874.000 đồng.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ 1.515.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ 3.030.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 4.545.000 đồng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ) và hưởng mức phụ cấp 1.270.000 đồng.

Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.515.000 đồng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.270.000 đồng.

Trường hợp Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%, mức trợ cấp 1.581.000 đồng; suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%, mức trợ cấp 3.465.000 đồng…

- Trợ cấp ưu đãi hàng năm:

Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500.000 đồng.

Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là 300.000 đồng.

- Trợ cấp ưu đãi một lần:

Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn; hỗ trợ chi phí báo tử 1.000.000 đồng.

Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 1/1/1995; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn.

Tài liệu tham khảo

http://tuyengiaokontum.org.vn/Lich-su/lich-su-y-nghia-cua-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-1743.html

http://bandantoc.hanoi.gov.vn/chuyenmuc/chitietchuyenmuc/tabid/236/title/755/ctitle/180/TopMenuId/6/cMenu0/6/cMenu1/180/cMenu2/0/Default.aspx

http://tuyengiaohungyen.vn/bai-viet/hoan-canh-ra-doi-va-y-nghia-cua-ngay-thuong-binh-liet-sy.aspx

http://www.baclieu.gov.vn/chinhtri/Lists/Posts/Post.aspx?List=0b426b90%2D8b47%2D48d5%2D8a50%2D54d2a073160b&ID=97

http://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/y-nghia-cua-ngay-thuong-binh-liet-sy

Xem thêm