Ngày nhà giáo Việt Nam
Được đăng bởi Ban biên tập    15/11/2019 09:54


Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 28tháng 9 năm 1982, Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167 lấy ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam.

Kể từ đó, ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày truyền thống của ngành giáo dục và là ngày toàn xã hội tôn vinh nghề giáo viên.

Những mốc thời gian liên quan

Tháng 7 năm 1946 tại Paris, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập và có tên gọi là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (FISE).

Nǎm 1949, tại Warszawa (thủ đô Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương. Nội dung chủ yếu của bản Hiến chương là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.

Năm 1953 tại thành phố Viên (thủ đô của nước Áo) đã diễn ra hội nghị kết nạp Công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE trong đó có Công đoàn giáo dục VIệt Nam.

Ngày 30 tháng 8 năm 1957, tại Warszawa, Ba Lan diễn ra Hội nghị quốc tế các nhà giáo lần thứ 2 với sự tham dự của 57 nước, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam. Hội nghị đã quyết định lấy ngày 20 tháng 11 hằng năm làm ngày kỉ niệm và tuyên truyền nội dung của “Hiến chương các nhà giáo”.

Ngày 20 năm 11 năm 1958, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo (ở miền Bắc ). Sau đó, ngày 20/11 cũng được tổ chức ở các vùng giải phóng miền Nam.

Tài liệu tham khảo

https://hatinh.gov.vn/vi/y-nghia-lich-su-ngay-quoc-te-hien-chuong-cac-nha-giao

https://phapluatnet.vn/xem-an-choi/nguon-goc-y-nghia-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-47751.html

http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn/Tin-To-chuc-Tuyen-giao/nguon-goc-y-nghia-lich-su-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-1652.html

http://www.bentre.gov.vn/Pages/TinTucSuKien.aspx?ID=23283&InitialTabId=Ribbon.Read

Xem thêm