Một số câu hỏi ôn tập Lịch sử - 7. Các nước Tây Âu
Được đăng bởi Ban biên tập    10/10/2017 16:20

Câu 1. Trình bày tình hình kinh tế Tây Âu từ 1945 – 2000?

- Giai đoạn 1945 – 1950: các nước Tây Âu đều bị thiệt hại nặng nề sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Với sự cố gắng của từng nước và viện trợ của Mỹ trong khuôn khổ “ Kế hoạch Mác – san”, đến năm 1950 nền kinh tế của các nước Tây Âu cơ bản phục hồi.

- Giai đoạn 1950 – 1973: nền kinh tế Tây Âu phát triển nhanh

+Tây Đức, Anh, Pháp lần lượt là các cường quốc công nghiệp đứng thứ ba, tư, năm trong thế giới tư bản.

+Tây Âu trở thành 1trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới, trình độ khoa học - kĩ thuật phát triển cao, hiện đại.

- Từ 1973 -1982: suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định, kéo dài đến thập kỷ 90.

- Gặp những khó khăn và thách thức:

+Sự phát triển đan xen với khủng hoảng, suy thoái, lạm phát và thất nghiệp.

+ Sự canh tranh của Mỹ, Tây Âu và các nước CNM (NIC).

+ Quá trình "nhất thể hóa" Tây Âu gặp nhiều trở ngại.

- Từ 1991 – 2000: phục hồi và phát triển

+ Tây Âu vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới.

+ Giữa thập kỷ 90, 15 nước EU với số dân 375 triệu, GDP hơn 7000 tỉ USD, chiếm 1/3 tổng snar phẩm công nghiệp của thế giới.

Câu 2. Trình bày những nét chính về quá trình thành lâp, mục tiêu và hoạt động của Liên minh châu âu (EU)?

a. Thành lập

- Ngày 18/04/1951, 6 nước Tây Âu (Pháp, Tây Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lucxemburg) thành lập “Cộng đồng than – thép châu Âu” (ECSC).

- Ngày 25/03/1957, sáu nước ký Hiệp ước Roma thành lập "Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu" (EURATOM) và "Cộng đồng kinh tế châu Âu" (EEC).

- Ngày 1/7/1967, ba tổ chức trên hợp nhất thành "Cộng đồng châu Âu" (EC)

- 07/12/1991: Hiệp ước Ma-a-xtrish được ký kết, khẳng định một tiến trình hình thành một Liên bang châu Âu mới vào năm 2000 với đồng tiền chung, ngân hàng chung…

- 1/1/1993: Liên minh châu Âu (EU)

- 1994, kết nạp thêm 3 thành viên mới là Áo, Phần Lan, Thụy Điển.

- 01/05/2004, kết nạp thêm 10 nước thành viên Đông Âu, nâng tổng số thành viên lên 25.

b. Mục tiêu

Liên minh chặt chẽ về kinh tế, tiền tệ và chính trị (xác định luật công dân châu Âu,  chính sách đối ngoại và an ninh chung, Hiến pháp chung…)

c. Hoạt động

- Tháng 6/1979: bầu cử Nghị viện châu Âu đầu tiên.

- Tháng 3/1995: hủy bỏ việc kiểm soát đi lại của công dân EU qua biên giới của nhau.

- 01/01/1999, đồng tiền chung châu Âu được đưa vào sử dụng.

- Hiện nay là liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất hành tinh, chiếm một phần tư GDP của thế giới.

- 1990, quan hệ Việt Nam – EU được thiết lập và phát triển trên cơ sở hợp tác toàn diện.

Xem thêm