Ma trận đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn năm 2023
Được đăng bởi Ban biên tập    19/04/2023 11:18

Ma trận Đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2023 vẫn giữ nguyên như mọi năm, gồm hai phần chi tiết như sau:

- Phần Đọc hiểu (3 điểm): đề thi sẽ đưa ra một đoạn văn mẫu và từ đó đặt ra các câu hỏi với độ khó được phân hóa theo từng câu, yêu cầu thí sinh giải quyết một vấn đề được đặt ra từ đoạn văn bên trên.

- Phần Làm văn (7 điểm):

+ Câu 1 của phần làm văn sẽ là về nghị luận xã hội. Thí sinh cần phân tích kỹ đề để hiểu được yêu cầu của đề là nghị luận về hiện tượng đời sống hoặc nghị luận về một tư tưởng đạo lí. Tùy theo đề yêu cầu viết đoạn văn thuộc dạng nào mà thí sinh sẽ có cách tiếp cận khác nhau.

+ Câu 2 của phần làm văn sẽ là về nghị luận văn học. Lĩnh vực này rất rộng nên thí sinh cần trước hết nắm vững kiến thức cơ bản của các tác phẩm văn học có khả năng thi. Thêm vào đó, trong quá trình ôn luyện thí sinh cố gắng làm thật nhiều đề để làm quen với một số dạng nghị luận văn học phổ biến như: làm rõ ý kiến, cảm nhận về tác phẩm, so sánh.

Xem thêm