Ma trận Đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023
Được đăng bởi Ban biên tập    19/04/2023 11:00

- Nội dung kiến thức: Đề tham khảo Toán năm 2023 bám sát cấu trúc và dạng thức của đề thi Tốt nghiệp THPT những năm gần đây, bao gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài 90 phút. Trong đó, 90% câu hỏi (45 câu) thuộc chương trình của lớp 12 và 10% số câu hỏi (5 câu) thuộc chương trình lớp 11.

- Độ khó của đề thi: khoảng 45 câu hỏi trong đề (90%) là các dạng bài quen thuộc mà học sinh đã được làm quen trong quá trình ôn tập. Trong đó, 39 câu đầu là các câu hỏi thuộc cấp độ nhận biết – thông hiểu. Trong số đó có 5 câu hỏi mang tính phân loại và nằm ở phần kiến thức lớp 12 thuộc các chủ đề Số phức, hàm số, mũ – logarit, hình Oxyz và tích phân (tương tự đề thi Tốt nghiệp năm 2022). Các câu hỏi vận dụng cao hầu hết là các dạng bài quen thuộc đã từng xuất hiện trong các đề thi trước đây (như tính đơn điệu của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối, diện tích hình phẳng, min – max môđun số phức…). Ngoài ra, đề thi xuất hiện dạng câu hỏi mới liên quan đến min – max và quỹ tích điểm thỏa mãn điều kiện cho trước (câu 49) và mang tính phân loại cao.

- Ma trận Đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023 như sau:

 

Xem thêm