Ma trận đề tham khảo môn Ngữ văn năm 2022
Được đăng bởi Ban biên tập    01/04/2022 16:09

Đề thi minh họa kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Ngữ văn vẫn giữ nguyên cấu trúc với 2 phần là Đọc hiểu (3,0 điểm); Làm văn (7,0 điểm) chia thành 2.

Đề minh họa thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 ở mức độ cơ bản, phù hợp với tất cả các đối tượng học sinh. Ngữ liệu trong đề thi không có sự phân hóa, không kiểm tra được khả năng đọc – hiểu của thí sinh.

Học sinh trung bình không khó để đạt mức điểm 5 – 6; học sinh khá cứng đạt 7 – 8,5 điểm. Tuy nhiên để đạt mức điểm 9-10 đòi hỏi học sinh phải phát huy được tư duy phản biện, các trình bày vấn đề nghị luận sắc bén, thể hiện quan điểm cá nhân mang tính sáng tạo.

Xem thêm