Giáo sư Ngô Bảo Châu truyền thụ kinh nghiệm học tốt môn Toán
Được đăng bởi Ban biên tập    20/01/2021 13:45

Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cho rằng, để học tốt môn Toán, học sinh cần được hiểu bản chất, ý nghĩa của bài toán hơn là chú trọng cách giải. Điểm cơ bản của Toán phổ thông là phải biết thế nào để chứng minh cho chặt chẽ.

Đa số các môn khoa học xã hội và các môn tự nhiên khác, bước đầu tiếp cận vấn đề bằng sự miêu tả, tiếp đó là tư duy trên cơ sở các số liệu miêu tả; do đó, các môn học này dừng ở mức độ suy diễn hợp lý, chân lý có thể được chấp nhận ở mức tương đối đúng. Trong khi đó, Toán phải phân biệt rõ ràng giữa suy diễn hợp lý và suy diễn đúng. Chỉ những suy luận hoàn toàn đúng, chính xác trong Toán mới được công nhận. Cũng bởi tính chất này mà khi học Toán, học sinh phải biết chứng minh đúng chứ không chỉ là chứng minh vấn đề "có vẻ đúng", "có vẻ hợp lý".

Theo Giáo sư Ngô Bảo Châu, trong thời đại công nghệ số, kiến thức Toán học cần thiết đó là thống kê và xác suất bởi đây là yếu tố cơ bản trong công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Trong tương lai, một số lĩnh vực khác cũng rất cần như khoa học tính toán, an toàn thông tin, khoa học mật mã…

Xem thêm