Giải các bài toán liên quan đến đạo hàm và khảo sát hàm số bằng máy tính Casio
Được đăng bởi Ban biên tập    20/06/2019 13:33
1. Tính giá trị của hàm số, của biểu thức

2. Tính đạo hàm tại 1 điểm

3. Tính đơn điệu của hàm số

4. Cực trị của hàm số

5. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Xem thêm