Công thức lượng giác - Cung liên quan - Bảng giá trị
Được đăng bởi Mai Thanh Tuấn    31/07/2017 15:31

Để các vấn đề liên quan đến lượng giác trở nên dễ dàng và dễ nhớ khi vận dụng làm bài, các bạn cần có cách nhớ các vấn đề sau:

I.  Bảng giá trị lượng giác của một số cung (góc) đặc biệt
II. Mối liên hệ giữa các cung liên quan
III. Các công thức lượng giác

Xem thêm