Trường đang theo học
Kiên Nguyễn    26/05/2017 08:35
Em không tìm thấy trường đang theo học thì phải làm sao mới cập nhật thông tin được ?
Ban biên tập    26/05/2017 12:04
Chào bạn,
Học sinh chỉ được chọn những trường có sẵn trên hệ thống do Ban quản trị đưa lên. Bạn có thể để trống mục Chọn trường đang theo học. Nhưng nếu bạn muốn cập nhập hãy gửi thông tin chi tiết của bạn, Ban quản trị sẽ cập nhật.
Thân,