Thời hạn Nâng cấp tài khoản
Hằng Kim    26/05/2017 08:56
Ad cho em hỏi: Nếu em chọn gói 1 tháng thì thời hạn là 30 hay 31 ngày ạ? Em cảm ơn.
Ban biên tập    26/05/2017 13:38
Chào bạn,
Nếu bạn chọn gói 1 tháng thì thời hạn (28, 29, 30 hoặc 31 ngày) sẽ tùy thuộc vào tháng bạn đã đăng ký.
Thân,